Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28 - 2022. 01. 29

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.28.

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az alaprendelet 2. § (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:

(1) A települési képviselő havi tiszteletdíja bruttó 90.000, - (kilencvenezer) Ft.

2. § Az alaprendelet 2. § (2) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:

(2) A képviselőt, ha állandó bizottság elnöke további bruttó 30.000, - (hármincezer) Ft tiszteletdíj illeti meg havonta

3. § Az alaprendelet 2. § (3) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:

A (2) bekezdés hatálya alá tartozó képviselőt, ha két bizottság munkájában vesz részt további bruttó 15. 000,- (tizenötezer) Ft tiszteletdíj illeti meg havonta

4. § Az alaprendelet 2. § (4) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:

(4) Az állandó bizottság nem képviselőt tagjának havi tiszteletdíja bruttó 25.000, - (huszonötezer) Ft.

5. §

Átmeneti és záró rendelkezések

Jelen rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Koltai Péter
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:
Elfogadva: 2022. január 27.
Kihirdetve: 2022. január 28.
dr. Tóth Sándor
jegyző