Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 11 - 2021. 11. 11

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.11.11.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1)Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt figyelmet fordít a lakosság önszerveződő közösségeinek javaslataira, véleményére és közreműködésére az önkormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásuk ellenőrzésében. (2) A Képviselő-testület a község fejlesztése, a lakosság véleményének megismerése és közéleti szerepének növelése érdekében együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel. (3) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a szervezet működését, tevékenységét érintő napirend esetében az alábbi civil szervezetek képviselőit:

a) Sopronnémeti Község Jövőjéért Egyesület

b) Sopronnémeti Községi Sportegyesület

c) Sopronnémeti Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete”

2. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 12. napjával.