Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 19 - 2022. 05. 18

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.19.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. május 18-án lép hatályba, és 2022. május 19-én hatályát veszti.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 20. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.