Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Dunabogdány község 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Dunabogdány község 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.20.

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1.263.043.814 Ft bevétellel és 1.065.335.252 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A költségvetés kiemelt kiadási és bevételi jogcímenkénti teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 3. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés önkormányzati és intézményi mérlegeit, illetve mérleg szerinti eredményeit az 5. sz. mellékletek szerinti részletezésben hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozási összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az átvett pénzeszközök részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitelállományát a 10. sz. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat által átadott működési és felhalmozás jellegű pénzösszegek jogcímeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat szociális kiadásainak részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatnak 2021. évben nem volt EU projektje, a 9. sz. melléklet üres.

(9) Az önkormányzat alkalmazotti létszámának alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványait a 8. számú melléklet szerint 197.708.562 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.