Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 20

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

2022.05.20.

Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

a) bevételi főösszeg: 85 067 321 Ft

b) kiadási főösszeg: 55 116 942 Ft.

(2) A bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet,

(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést az 6. melléklet tartalmazza.

2. § A maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat létszám adatait a 8. melléklet tartalmazza.

4. § A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzatnak 2021. évben Európai Uniós forrásból támogatott EFOP-os programja volt, melynek befejezésére, elszámolására 2022-ben kerül sor.

6. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonának kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

7. § A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

9. § A 2021. évi költségvetési támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.