Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatellátásról szóló 14/2017.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 21 - 2022. 05. 21

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatellátásról szóló 14/2017.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.21.

Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 83/A.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdése 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 22. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.