Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.04). költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07 - 2022. 05. 07

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.04). költségvetési rendelet módosításáról

2022.05.07.

Zsámbok község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Zsámbok község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zsámboki Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 722.980.719 forintban, tárgyévi kiadási előirányzatait 722.980.719 forintban határozza meg. ”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az önkormányzat a 2021. évi működési kiadási előirányzata 308.716.146 forint amelyen belül a

a) személyi jellegű juttatásokat 158.517.343 forintban

b) munkaadókat terhelő járulékokat 23.827.359 forintban

c) dologi jellegű kiadásokat 108.430.500 forintban

d) ellátottak pénzbeli juttatását 10.085.000 forintban

e) pénzeszköz átadást, támogatást 7.855.944 forintban állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat felhalmozási célú előirányzatát a 7. melléklet szerint 361.267.666 forintban hagyja jóvá:

a) ebből beruházási előirányzat: 125.398.387 forint

b) felújítási előirányzat: 235.869.279 forint”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 45.083.197 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

12. melléklet

10. melléklet

13. melléklet