Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 05. 20

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2022.05.20.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal, valamint Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat köztisztviselőire terjed ki.

2. § (1) A nyári igazgatási szünet 2022. július 11. napjától 2022. július 22. napjáig tart.

(2) A téli igazgatási szünet 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig tart.

(3) Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal, valamint Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők napját, július 1- jét munkaszüneti nappá nyilvánítja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 3-án hatályát veszti.