Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26 - 2022. 05. 25

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.26.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Jánossomorja Város 2021. évi költségvetésének

a) a költségvetési és finanszírozási bevétel főösszege 2.774.567.457 Ft

b) a költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege 2.774.567.457 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) a költségvetési bevételek 2.027.133.595 Ft

b) a költségvetési kiadások 2.757.897.797 Ft

c) a finanszírozási bevételek 747.433.862 Ft

d) a finanszírozási kiadások 16.669.660 Ft.

(3) A költségvetési bevétel és költségvetési kiadás közti hiány finanszírozása a 2020. évi maradványból történik.

(4) A polgármester az Önkormányzat költségvetési mérlegét bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban az 1.sz. melléklet, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(5) A költségvetési szervek létszámkeretét az 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) Működési és felhalmozási támogatásértékű, valamint államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadást a 2021. évre a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket pályázatonként számszerűsítve, évenkénti bontásban a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett nyújtott támogatások összegét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. sz. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

14. melléklet