Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a költségvetés egységes pénzalapjának 2.744.307.231 Ft bevétellel és 1.830.698.324 Ft kiadással az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. § A költségvetés végrehajtásának 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait önálló költségvetési szervenként elkülönülten a 2. melléklet (Önkormányzat), 3. melléklet (VÜMESZ), 4. melléklet (KÖH), 5. melléklet (Balassi Bálint Művelődési Ház) 6. melléklet (Kék Bagoly Bölcsőde) szerint állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit a 7. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

4. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 264.046.585 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 185.288.678 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 13. melléklet, az eredmény kimutatást az 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Jánossomorja Város Önkormányzatának pénzeszköz változását a 16. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszköz, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 18. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontásban a 19. melléklet mutatja be.

13. § Az önkormányzat által nyújtott végleges pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat részesedéseit a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az önkormányzat létszám kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.