Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Intézményi térítési díjak

1. A szociális alapellátások intézményi térítési díjai

A.
Szociális alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

1.

Étkeztetés

1.1.

Étkezés
helyben történő fogyasztás esetén

598,43-Ft/ellátási nap

760,- Ft/ellátási nap

1.2.

Étkezés
saját éthordóban történő elvitel esetén

598,43-Ft/ellátási nap

760,- Ft/ellátási nap

1.3.

Étkezés
saját éthordóban történő kiszállítással

598,43-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás

760,- Ft/ellátási nap + kiszállítás

2.

Házi segítségnyújtás

0,-Ft/ gondozási óra

0,-Ft/ gondozási óra

2. A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai

A.
Gyermekjóléti alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

1.

Bölcsőde gondozási díj

0,- Ft/ellátási nap

0,- Ft/ellátási nap

2.

Bölcsődei gyermekétkeztetés

511,81-Ft/ellátási nap

650,-Ft/ellátási nap

3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

A.
Gyermekjóléti alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

1

Óvodai gyermekétkeztetés

551,18-Ft/ellátási nap

700,-Ft/ellátási nap

2

Általános iskolai tanuló étkeztetése napközi

590,55-Ft/ellátási nap

750,-Ft/ellátási nap

3

Általános iskolai tanuló étkeztetése menza

393,70-Ft/ellátási nap

500,-Ft/ellátási nap

4. Egyéb szolgáltatások térítési díjai

A.
Szolgáltatás megnevezése

B.
Nettó térítési díj

C.
Bruttó térítési díj

1

Munkahelyi étkeztetés

598,43-Ft/ellátási nap

760,-Ft/ellátási nap

2

Közétkeztetés, nyugdíjas

787,40-Ft/ellátási nap

1 000,-Ft/ellátási nap

3

Közétkeztetés, nyugdíjas kiszállítással

787,40-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás

1 000,-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás

4

Közétkeztetés, vendég

1 102,36-Ft/ellátási nap

1 400,-Ft/ellátási nap

5

Közétkeztetés, vendég, helyben fogyasztással

598,43-Ft/ellátási nap

760,-Ft/ellátási nap

5. Egyéb szolgáltatás térítési díja

A.
Szolgáltatás megnevezése

B.
Nettó térítési díj

C.
Bruttó térítési díj

1.

Kiszállítás

118,11-Ft/adag

150,-Ft/adag”