Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27 - 2022. 05. 27

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 648 085 261 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 648 085 261 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

a) 550 400 794 forint költségvetési bevétellel,

b) 639 531 983 forint költségvetési kiadással,

c) -89 131 189 forint költségvetési egyenleggel, ebből

ca) 65 963 189 forint működési hiánnyal,

cb) 23 168 000 forint felhalmozási hiánnyal,

d) 97 684 467 forint finanszírozási bevétellel,

e) 8 553 278 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

6. melléklet

4. melléklet

7. melléklet

5. melléklet

9. melléklet