Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28 - 2022. 05. 28

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.28.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet4

2. melléklet5

3. melléklet6

4. melléklet7

5. melléklet8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.