Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról

2022.06.01.

Bajna Község Önkormányzatának polgármestere, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, 2011.évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében, vészhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során, Bajna Község Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 475.851.139.- Ft költségvetési bevétellel, 344.345.777.- Ft költségvetési kiadással, 131.505.362.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat, kiemelt előirányzatokat, bontásban az 1,2,3,4 számú mellékletek szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, az óvoda és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését összevontan az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. a 3. és a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzatnak a 2021. december 31-i állapot szerint hitelállománya nincs.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi létszámát az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.