Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 02

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A vásáron és a piacon igénybe vett terület után fizetendő helypénzről és egyéb díjakról

1. A vásárban igénybe vett terület után fizetendő helypénzről és egyéb díjakról. (A megállapított díjak az ÁFA (27%) összegét tartalmazzák.)

1.1. A helyhasználat díja vásárnaponként

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Egy árusítóhely után

5 080 forint/vásárnap

3

Fél árusítóhely után

3 810 forint/vásárnap

4

Féléves bérlet egy árusítóhely után

4 445 forint/hó

5

Féléves bérlet fél árusítóhely után

3 175 forint/hó

1.2. Egyéb díjak

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Gépjármű parkolási díj a kijelölt parkolóban

500 forint/alkalom

3

WC használati díj

200 forint/alkalom

4

Elektromos áram biztosítása a vásártéren

1 270 forint/vásárnap

1.3. Az állatvásáron fizetendő helyhasználati díjak

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Sertés, juh, kecske, tejes bárány, tejes gida

381 forint/db

3

Liba, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, galamb, nyúl

38 forint/db

4

Előnevelt baromi, napos baromfi (csibe, kacsa, liba, pulyka, stb.)

38 forint/db

5

Hal

5 080 forint/árusító egység

6

Hobbyállat (kutya, macska, stb.)

381 forint/db

1.4. Egyéni vállalkozóknak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkező magánszemélynek a tulajdonában lévő használtcikk árusítása esetén fizetendő helyhasználati díjak

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Egy árusítóhely után

5 080 forint/vásárnap

3

Fél árusítóhely után

3 810 forint/vásárnap

4

Féléves bérlet esetén

4 445 forint/hó

5

Használt gépjármű értékesítése esetén

4 445 forint/vásárnap/gépjármű

2. A piacon igénybe vett terület után fizetendő helypénzről és egyéb díjakról. (A megállapított díjak az ÁFA (27%) összegét tartalmazzák.)

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

Mozgóbolt

5 080 forint/piacnap/árusító egység

3

Egy árusítóhely (1 asztal + az előtte kijelölt hely)

1 270 forint/piacnap

4

Elektromos áram biztosítása a piac területén

1 270 forint/piacnap

5

Állandó jelleggel történő árusítás

Az üzemeltető (polgármester) külön engedélye alapján
egyedi megállapodás birtokában lehetséges.”