Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02 - 2022. 07. 02

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.07.02.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervek, és a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet5

2. melléklet6

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.