Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az ár- és díjtételek meghatározásáról szóló 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az ár- és díjtételek meghatározásáról szóló 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. § (2) bekezdésében és a 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár és díjtételének meghatározása 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi kategóriákba sorolt gépekre:

a) kistraktor kategória: YJP195 frsz-ú AGROSTROJ MT8-132-2 típusú mezőgazdasági vontató,

b) traktor: YKH784 frsz-ú GOLDONI ASTER 40 típusú mezőgazdasági vontató

c) erőgép: YMR586 frsz-ú SONALIKA S90 Ferroflex 1800 típusú homlokrakodó

d) minikotró: Yanmar B15 típusú minikotró,

e) vibrációs padkahenger: BOMAG BW655 típusú vibrációs padkahenger

f) motoros fűkaszák

g) pótkocsik, függesztékek: YJA843 frsz-ú AGROSTROJ ANS-564 típusú könnyű pótkocsi, YHM432 frsz-ú AGROSTROJ NSN10-2B típusú pótkocsi, YJS416 frsz-ú ACHLEITNER 1AANH 1.5 típusú pótkocsi, P-PL típusú függesztett műtrágyaszóró, függesztett rendsodró, ORSI Energy 155 típusú rézsűkasza,”

2. § A Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár és díjtételének meghatározása 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott gépekkel szolgáltatási tevékenységet végez. A szolgáltatási tevékenységet a gépekhez biztosított kezelővel együtt az alábbiakban meghatározott bérleti díj megfizetését követően bárki igénybe veheti:

a) kistraktor 1 db pótkocsival, vagy függesztékkel bruttó 8 890 forint/óra,

b) traktor 1 db pótkocsival, vagy függesztékkel: bruttó 8 890 forint/óra,

c) erőgép 1 db pótkocsival, vagy függesztékkel: bruttó 15 240 forint/óra,

d) minikotró bruttó 8 890 forint/óra,

e) vibrációs padkahenger bruttó 8 890 forint/óra,

f) motoros fűkasza bruttó 4 445 forint/óra/fűkasza.”

3. § Hatályát veszti a Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár és díjtételének meghatározása

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 1. melléklete,

c) 1. melléklet 1. függeléke.

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.