Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02 - 2022. 07. 02

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.07.02.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva ,a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikéréséve la következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.