Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 02

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017 (V.25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017 (V.25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő lebonyolításáért bruttó 44 450 forint díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként munkaidőben történő anyakönyvi esemény esetén bruttó 44 450 forint, munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén bruttó 44 450 forint díjat kell fizetni.”

3. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.