Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.28.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 7.510.745.778 Ft költségvetési bevétellel,

b) 7.743.518.652 Ft költségvetési kiadással,

c) – 232.772.874 Ft költségvetési maradvánnyal,

d) 4.141.956.558 Ft finanszírozási bevétellel,

e) 69.631.197 Ft finanszírozási kiadással,

f) 4.072.325.361 Ft finanszírozási maradvánnyal,

g) 11.652.702.336 Ft összes teljesített bevétellel,

h) 7.813.149.849 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai az 5. mellékletben szerepelnek.

(4) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.