Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28 - 2022. 05. 29

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő –testület) az Önkormányzat összevont 2021.évi]

„a) bevételi főösszegét 688.677.085 Ft
b) kiadási főösszegét 688.677.085 Ft állapítja meg. ”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi felhasználható tervezett maradványát 132.392.514 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzat általános tartaléka 10.071.226 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

15. melléklet

8. melléklet

16. melléklet

9. melléklet

17. melléklet

10. melléklet

18. melléklet

11. melléklet

11. melléklet