Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 05. 28

Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről

2022.05.28.

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre.

2. § (1) A Hivatal 2022 évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet 2022. 07. 25-től - 2022. 08. 05-ig tart (10 munkanap).

(2) A Hivatal 2022 évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2022. 12. 23-tól – 2022. 12. 30-ig tart (5 munkanap).

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban és kirendeltségein az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.