Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 12/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10 - 2021. 02. 11

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és

a közterületek tisztán tartásáról szóló

12/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólGyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete

feladat- és hatáskörében eljárva

Gyanógeregye Község Polgármestere

a következőket rendeli el:
1. §    Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 12/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ (2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása legalább 50 literes, legfeljebb 1100 literes tárolóedényekben (kukákban) történik. Az 50-60 literes szabvány edény alkalmazására egyedülálló, egyszemélyes háztartást vezető személy jogosult. A jogosultságról a közszolgáltató a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztet.”


2.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2021. február 9. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző

Mellékletek