Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi maradványáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi maradványáról

2022.05.28.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi maradványát, amely megegyezik az alaptevékenység maradványával 1.914.525.748 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban jóváhagyott maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradványként 1.606.077.589 Ft-ot, szabad maradványként pedig 308.448.159 Ft-ot hagy jóvá.

(2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felosztását az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. személyi juttatásra 20.524.298 Ft

2. személyi juttatás járulékára 195.156 Ft

3. dologi kiadásra 99.289.354 Ft

4. ellátottak juttatása 24.000 Ft

5. működési célú pénzeszközátadás 1.713.000 Ft

6. beruházási kiadásokra 435.856.443 Ft

7. felújítási kiadásokra 1.048.475.338 Ft

8. tartalékra 308.448.159 Ft

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Adatok Ft-ban

Ssz

Intézmény megnevezése

MARADVÁNY LEVEZETÉSE (7/A. űrlap)

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése

Szabad maradvány

Maradvány előirányzatszintű felosztása

Alaptev. Ktgvetési bevétele

Alaptev. Ktgvetési kiadásai

Finanszírozási bevétel

Finanszírozási kiadás

Alaptevékenység maradványa (1-2+3-4)

Elkülönített számlák

TOP , KEHOP

Támogatások

Szállítói állomány

Egyéb feladat

Összesen (12+…+16)

Személyi juttatás

Személyi juttatás járuléka

Dologi kiadások

Ellátottak juttatása

Pénzeszközátadás működési célú

Beruházási kiadás

Felújítási kiadás

Pénzeszközátadás felhalmozási Célú

Tartalék

Összesen (19+…+27)

1

2

3

4

5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Visonta úti Bölcsőde

13 536 353

136 119 115

122 674 389

0

91 627

0

0

0

0

91 627

91 627

0

0

0

91 627

0

0

0

0

0

91 627

2

Dobó I. úti Bölcsőde

27 325 394

249 176 494

222 770 701

0

919 601

0

0

0

0

919 601

919 601

0

0

0

919 601

0

0

0

0

0

919 601

3

Gyöngyös Város Óvodái

33 301 152

893 713 699

860 942 620

0

530 073

0

0

0

0

530 073

530 073

0

0

0

530 073

0

0

0

0

0

530 073

4

Vachott Sándor Városi Könyvtár

5 414 290

81 629 200

79 073 929

0

2 859 019

2 515 108

0

0

100 921

242 990

2 859 019

0

0

2 629 019

0

0

0

230 000

0

2 859 019

5

Közös Önkormányzati Hivatal

3 761 159

751 692 119

772 100 178

0

24 169 218

22 792 138

0

0

0

1 377 080

24 169 218

24 169 218

0

0

0

0

24 169 218

6

Önkormányzati intézmények (1+...+5)

83 338 348

2 112 330 627

2 057 561 817

0

28 569 538

25 307 246

0

0

100 921

3 161 371

28 569 538

0

0

0

28 339 538

0

0

0

230 000

0

0

28 569 538

7

Gyöngyös Városi Önkormányzat

7 642 726 565

5 582 673 180

3 714 113 443

3 888 210 618

1 885 956 210

479 226 441

798 774 888

175 540 659

17 214 856

106 751 207

1 577 508 051

308 448 159

20 680 203

347 477

70 641 590

24 000

1 713 000

546 017 525

938 084 256

0

308 448 159

1 885 956 210

8

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

7 726 064 913

7 695 003 807

5 771 675 260

3 888 210 618

1 914 525 748

504 533 687

798 774 888

175 540 659

17 315 777

109 912 578

1 606 077 589

308 448 159

20 680 203

347 477

98 981 128

24 000

1 713 000

546 017 525

938 314 256

0

308 448 159

1 914 525 748