Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2020. 08. 05

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mór város illetékességi területén, határozatlan időre építményadót vezet be.

2. §[2][3] E rendelet alkalmazásában:

1. az önkormányzat illetékességi területe: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52.§ 1. pontja szerinti fogalom;

2. üzleti célt nem szolgáló építmény: az az építmény, melynek hasznosítása nem nyereség- vagy jövedelemszerzést szolgál;

3. építmény: a Htv. 11.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalom;

4. hasznos alapterület: a Htv. 52.§ 9. pontja szerinti fogalom;

5. [4]

6. borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény: különösen a pince, tartályos tárolótér, présház, palackozóhelyiség, raktár, kiegészítő üzemrészek;

7. szállásépület: a Htv. 52. § 46. pontja szerinti fogalom.

2/A.§[5] Mentes az adó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény.

2/B.§[6] Az adó alapja

a) építmény esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

b) [7]

2/C. §[8] (1) Az adó évi mértéke a (2)-(3) bekezdésben és a 2/D. §-ban foglaltak kivételével

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 0,- forint/m2,

b) 100 m2-t meghaladó, legfeljebb 500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 300,- forint/m2,

c) 500 m2-t meghaladó, legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 500,- forint/m2,

d) 1000 m2-t meghaladó, legfeljebb 3500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 800,- forint/m2,

e) 3500 m2-t meghaladó, legfeljebb 10000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 1200,- Ft/m2,

f) a 10000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 1400,- Ft/m2.


(2) Az adó évi mértéke

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény esetén 0,- forint/m2,

b) 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű, borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény esetén 100,- forint/ m2.


(3) Az adó évi mértéke

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű szállásépület esetén 0,- forint/m2,

b) 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szállásépület esetén 100,- forint/ m2.”2/D.§[9] [10]

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § [11]A Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mór Város Polgármesterének az építményadóról szóló 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2020. (IV.30.) önkormányzati rendeletével megállapított 2. § 6. és 7. pontját, valamint 2/C.§-át 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

5. § [12]Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezett 2. § 5. pont, 2/B. § b) pont és 2/D. § 2020. július 15. napjától nem alkalmazható.

[1]

A rendelet szövegét a 25/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 25/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01.-től

[3]

A rendelet szövegét a 19/2020 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.05.01.-től, de a módosítással érintett 2.§ 6. és 7. pontját 2020.01.01.-től kell alkalmazni.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 31/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan: 2020. 08.05.-től, de 2020. 07.15-től nem alkalmazható

[5]

Beiktatta a 25/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a . Hatályos: 2020.01.01.-től

[6]

Beiktatta a 25/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a . Hatályos: 2020.01.01.-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 31/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2020. 08.05.-től, de 2020.07.15.-től nem alkalmazható.

[8]

A rendelet szövegét a 19/2020 (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.05.01.-től

[9]

Beiktatta a 25/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos: 2020.01.01.-től

[10]

Hatályon kívül helyezte a 31/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2020. 08.05-től, de 2020. 07.15-től nem alkalmazható.

[11]

Beiktatta a 31/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020.08.05.-től

[12]

Beiktatta a 31/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos: 2020.08.05.-től