Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2022.06.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, fogorvosi, védőnői alapellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. § (1) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának közigazgatási területe egy háziorvosi vegyes körzetet alkot.

(2) A háziorvosi szolgálat működtetését az önkormányzat feladatellátási szerződés keretében biztosítja a MáriaMed Kft-vel (székhelye: Balatonmáriafürdő Rákóczi u. 98.) kötött feladatellátási szerződéssel a 8648 Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelőben.

(3) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (székhelye: 1131. Budapest, Topolya utca 4-8.) kötött feladatellátási szerződéssel biztosítja. Az ellátás helyszíne: Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali telephelyén kijelölt orvosi rendelő.

3. § Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közigazgatási területén az iskola-egészségügyi ellátás kiterjed a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 8647 Balatonáriafürdő Keszeg u. 16. intézményre. Az önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátást feladatellátási szerződéssel a MáriaMed Kft-vel kötött feladatellátási szerződéssel biztosítja.

4. § (1) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának közigazgatási területe Balatonkeresztúr és Balatonújlak Községi Önkormányzatok közigazgatási területével együtt egy védőnői szolgálatot alkot.

(2) A védőnői szolgálat fenntartója Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat.

(3) A védőnői szolgálat székhelye: 8648 Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2.

5. § (1) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott III. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.

(2) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátást az Allfordent Kft-vel (székhelye: 8360 Keszthely Kossuth u. 7-9.) kötött ellátási szerződés keretében biztosítja a Kft. székhelyén.

6. §1

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.