Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.06.01.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 135.296.360.-Ft. bevételi főösszeggel, 111.785.306.-Ft. kiadási főösszeggel, valamint 23.511.054.-Ft. összesített maradvánnyal fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat, kiemelt előirányzatokat, bontásban az 1,2,3 mellékletek szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Képviselő testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat létszámát a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.