Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2020. (XI. 18.)

önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről


Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete

feladat- és hatáskörében eljárva

Gyanógeregye Község Polgármestere

a következőket rendeli el:
1. §       Nem lép hatályba Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete.


2.§        Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

          
Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. december 15. napján.
Dr. Varga Krisztina

jegyző


Mellékletek