Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31 - 2022. 05. 31

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

a) 94 017 154 Ft Költségvetési bevétellel

b) 481 805 346 Ft Költségvetési kiadással

c) 387 788 192 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ca) 13 642 807 Ft Működési hiánnyal

cb) 374 145 385 Ft Felhalmozási hiánnyal

d) 390 739 635 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 2 951 443 Finanszírozási kiadással

f) 387 788 192 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

fa) 18 294 032 Ft Működési többlettel

fb) 369 494 160 Ft Felhalmozási többlettel

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzati főösszegét, az alábbiak szerint határozza meg.

a) 484 756 789 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b) 484 756 789Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadást nem tervez.

(4) Az önkormányzat által tervezett céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervezett.

(7) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. sz. melléklet szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 4 944 254 Ft összegben állapítja meg.

(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) Az önkormányzat 2021 évi engedélyezett létszámát 5 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg a képviselő-testület.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A likviditási tervet a 9. sz. melléklet alapján fogadja el a képviselő testület.”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet

a) 2.1. melléklete,

b) 2.2. melléklete,

c) 1. sz. tájékoztató tábla ja,

d) 2. sz. tájékoztató tábla ja,

e) 3. sz. tájékoztató tábla ja.

7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 22 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet