Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi Zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi Zárszámadásáról

2022.05.31.

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovas Község Önkormányzatának véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére, Alsóörs Község Önkormányzatára, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezetre, a Napraforgó Óvoda és Bölcsődére.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.247.963.552 forintban, kiadási főösszegét 1.247.963.552 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt.

(2) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek intézményenként megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költség kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat biztosítja.

3. § (1) Alsóörs Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021.12.31-én nincs hitelállománya.

4. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzata ez évben is támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülőket, hozzá járult a Balatonalmádi Szociális Központ által ellátott feladatokhoz, továbbá az Önkormányzati Társulás által ellátott feladatokhoz. Támogatásértékű működési bevételeink között szerepel a védőnői feladat finanszírozása, közfoglalkoztatottak támogatása, Lovas Község Önkormányzatának hozzájárulása az óvodai, védőnői feladatokhoz, valamint a közös hivatal fenntartásához.

6. § Az Önkormányzat költségvetési támogatását, valamint a központi költségvetésből kapott egyéb támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza

7. § Az Önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A beruházásokat és felújításokat az 6. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott pénzeszköz átadásait, illetve az átvett pénzeszközöket a 7. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átadás biztosítja a helyi szervezetek településen végzett hathatós munkájának és segítségének támogatását.

10. § Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat, települési támogatásokat.

11. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámszükségletét a 9. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények korrigált költségvetési létszámkeretét 63 főben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat és az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) Alsóörs Község Önkormányzata: 6 fő

b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő

c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet: 24 fő

d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde: 19 fő

12. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat és intézmények mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási tervét, valamint a pénzeszközök változását a 12. melléklet tartalmazza.

15. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 208.023.163 forintban, céltartalékát 0 forintban határozza meg.

16. § Az Önkormányzatnak és Intézményeinek 2021. évben és az azt követő három évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

17. § Az Önkormányzatnak és intézményeinek többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

18. § Az Önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat és intézmények eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

20. § Az Önkormányzat és intézmények vagyonmérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

21. § Az Önkormányzat és intézmények a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 16. melléklet tartalmazza.

22. § Ez a rendelet a 2022.05.31-én 20.00 órakor lép hatályba és a kihirdetését követő 31. napon hatályát veszti.

23. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (III.28) számú rendelete az Önkormányzat 2013. évi Zárszámadásáról

24. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V. 08.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi Zárszámadásáról

25. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2015. évi Zárszámadásáról

26. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V. 19.) számú rendelete az Önkormányzat 2016. évi Zárszámadásáról

27. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V. 04.) számú rendelete az Önkormányzat 2017. évi Zárszámadásáról

28. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV. 24.) számú rendelete az Önkormányzat 2018. évi Zárszámadásáról

29. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII. 17.) számú rendelete az Önkormányzat 2019. évi Zárszámadásáról

30. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi Zárszámadásáról

31. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 24.) számú rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

32. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 22.) számú rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

33. § Hatályát veszti az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 26.) számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hebling Zsolt Báró Béla
polgármester jegyző