Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.26.

Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 505.485.735 Ft költségvetési bevétellel, 594.983.721 Ft költségvetési kiadással, 337.430.852 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és a kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladtok szerint bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2, 6.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.