Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 8/2017 (V.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 8/2017 (V.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.07.01.

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.törvény 96. § a) és b) pontjában, a 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 8/2017 (V.19.) önkormányzati rendelet 1 mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.