Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 4/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 26

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§.


A rendelet hatályaz az önkormányzatra, valamint az intézményeire terjed ki. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.


Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2017. évi teljesítés

Teljesítés alakulása %-ban

Kiadási fő összeg Önkormányzat

94 330 488 Ft

132 510 256 Ft

94 967 579 Ft

71,7%

Bevételi fő összeg Önkormányzat

94 330 488 Ft

132 510 256 Ft

132 496 256 Ft

99,9 %
3.§.


(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételeit, kiadásait, eredeti és módosított előirányzatait, valamint a teljesítési adatokat az 1. számú melléklet szerint fogadja el.(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 37 528 677 Ft-ban állapítja meg, melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

(4) Az önkormányzat 2017. évben teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda kiadásait és bevételeit a 7 számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések


4.§.


Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Mellékletek