Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 04 - 2022. 06. 05

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.04.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 6. számú. mellékletében foglalt táblázat 042120. sora.

2. § Ez a rendelet 2022. június 4-én lép hatályba.