Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az állattartásról szóló 11/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 05. 31 - 2022. 06. 01

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

Az állattartásról szóló 11/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.05.31.

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Az állattartásról szóló 11/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.