Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 01 - 2020. 12. 02

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításárólGyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete

feladat- és hatáskörében eljárva

Gyanógeregye Község Polgármestere

a következőket rendeli el:1.§        Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális                         ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2016. (XI. 25.)                         önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a (2) bekezdésben írt határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. nap.”


2.§        Az Ör. 4.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (4) bekezdésben írt magánokirat benyújtási határideje a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. nap.”


3.§        Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

   


Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. november 30. napján kihirdetésre került.Dr. Varga Krisztina

jegyzőMellékletek