Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 06. 10 - 2022. 06. 11

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2022.06.10.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az 1990. évi gazdálkodás költségvetési beszámolójáról szóló 1/1991. (III.18.) sz. Önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának és Intézményének 1991. évi költségvetéséről szóló 3/1991. (IV.2.) Önkormányzati rendelete.

3. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló 4/1991. (IV.29.) sz. Önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti az 1991. évi költségvetéséről elfogadott 3/1991. (III.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 5/1991. (IV.29.) sz. Önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti a tanácsrendeletek felülvizsgálatáról szóló 1/1992. (II.1.) sz. Önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az 1991. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/1992. (III.1.) sz. rendelete.

7. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának 1992. évi költségvetéséről szóló 4/1992. (III.10.) számú Önkormányzati rendelete.

8. § Hatályát veszti a „Bölcske Község Díszpolgára” cím, a „Bölcske Községért” Emlékérem, valamint a „Bölcske Községért” Elismerő Jelvény alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/1992. (IV.7.) sz. önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló 3/1992. (III.1.) sz. Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 6/1992. (V.22.) sz. Önkormányzati Rendelet.

10. § Hatályát veszti az 1992. évi költségvetés előirányzat módosításáról szóló 1/1993. (I.15.) sz. önkormányzati rendelet.

11. § Hatályát veszti az 1993. évi költségvetésről szóló 2/1993. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet.

12. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló 3/1992. (III.1.) sz. Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 6/1993. (VIII.21.) sz. Önkormányzati Rendelet.

13. § Hatályát veszti „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról” szóló 5/1993. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/1993. (X.22.) sz. rendelet.

14. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló 3/1992. (III.1.) sz. Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 1/1994. (II.5.) sz. Önkormányzati Rendelet.

15. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az önkormányzat 1993. évi költségvetését megállapító 2/1993. (II.2.) számú rendeletének módosításáról szóló 3/1994. (II.5.) sz. Rendelete.

16. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 4/1994. (II.12.) sz. Rendelete.

17. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a község szabályozási tervéhez készült szabályozási előírásokról szóló 5/1994. (II.12.) számú rendelete.

18. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az 1993. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/1994. (IV.22.) sz. Rendelete.

19. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 1994. évi költségvetését megállapító 4/1994. (II.12.) sz. rendelet módosításáról szóló 8/1994. (VIII.27.) sz. Rendelete.

20. § Hatályát veszti Bölcske község vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályiról szóló 7/1993. (X.16.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/1994. (IX.19.) sz. rendelet.

21. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló 1/1994. (II.5.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/1992. (III.1.) sz. r. módosításáról szóló 1/1995. (I.13.) sz. Önkormányzati Rendelete.

22. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 2/1995. (III.17.) sz. rendelete.

23. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 1994. évi költségvetését megállapító a 8/1994. (VIII.27.) sz. rendelettel módosított 4/1994. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról szóló 3/1995. (IV.24.) sz. rendelete.

24. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az 1994. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/1995. (IV.24.) sz. Rendelete.

25. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a Bölcske Község Önkormányzatának 5/1993. (VIII.1.) sz. „Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról” szóló rendeletének kiegészítéséről szóló 6/1995. (IV.24.) sz. rendelete.

26. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló többször módosított 3/1992. (III.1.) sz. Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 10/1995. (XII.18.) sz. Önkormányzati Rendelet.

27. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az önkormányzat 1995. évi költségvetését megállapító 2/1995. (III.17.) sz. rendelet módosításáról szóló 1/1996. (II.1.) sz. rendelete.

28. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek, fizikai alkalmazottainak munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről, valamint egyéb juttatásairól szóló 10/1993. (X.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/1996. (II.05.) sz. rendelete.

29. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996. (III.4.) sz. rendelete.

30. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/1996. (I.29.) sz. a képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról szóló 6/1996. (III.4.) sz. rendelete.

31. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az 1995. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/1996. (IV.15.) sz. Rendelete.

32. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/1996. (IX.23.) KT. számú rendelete.

33. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/1994. (IX.19.) sz. rendelettel módosított 7/1993. (X.16.) sz. rendelet módosításáról Bölcske Község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/1996. (X.2.) sz. rendelete.

34. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 1996. évi költségvetését megállapító 4/1996. (III.4.) sz. rendelet módosításáról szóló 15/1996. (X.2.) sz. rendelete.

35. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Gépjárműadóról szóló 11/1995. (XII.18.) sz. rendelet kiegészítéséről szóló 17/1996. (XII.18.) sz. rendelete.

36. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Község Szabályozási Tervéről készült 5/1994. (II.12.) sz. rendelet módosításáról szóló 18/1996. (XII.18.) sz. rendelete.

37. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997. (II.3.) sz. rendelete.

38. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló – többszörösen módosított – 3/1992. (III.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 2/1997. (II.3.) Képviselő-testületi rendelet.

39. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek, fizikai alkalmazottainak munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről, valamint egyéb juttatásairól szóló 10/1993. (X.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/1997. (II.3.) sz. rendelete.

40. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 1996. évi költségvetését megállapító 4/1996. (III.4.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 4/1997. (III.3.) sz. rendelete.

41. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 1996. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/1997. (IV.7.) sz. rendelete.

42. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló 3/1997. (II.3.) Képviselőtestületi rendelet módosításáról szóló 7/1997. (V.26.) sz. rendelete.

43. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Köztisztaságról szóló 13/1996. (IX.23.) rendelet módosításáról szóló 8/1997. (IX.22.) sz. rendelete.

44. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bölcske Község Díszpolgára cím, a Bölcske Községért Emlékérem, valamint Bölcske Községért Elismerő Jelvény alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/1992. (IV.7.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/1997. (IX.22.) sz. Rendelete.

45. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 1997. évi költségvetését megállapító 1/1997. (II.3.) KT. rendelet módosításáról szóló 10/1997. (XII.8.) sz. rendelete.

46. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a gépjármű adó mértékéről szóló 11/1995. (XII.18.) KT. rendelet módosításáról szóló 11/1997. (XII.8.) sz. rendelete.

47. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a Bölcske Község tulajdonában lévő közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról rendelkező 2/1994. (II.5.) KT. r. módosításáról szóló 12/1997. (XII.8.) sz. rendelete.

48. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló többször módosított 3/1992. (III.1.) sz. KT. r. módosításáról szóló 13/1997. (XII.8.) sz. rendelete.

49. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/1994. (II.12.) sz. a község szabályozási tervéhez készült szabályozási előírásokról szóló KT. rendelet módosításáról szóló 14/1997. (XII.17.) sz. rendelete.

50. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek, fizikai alkalmazottainak munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről, valamint egyéb juttatásairól szóló 10/1993. (X.22.) KT. r. módosításáról szóló 1/1998. (II.1.) sz. rendelete.

51. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 1997. évi költségvetését megállapító 1/1997. (II.3.) KT. rendelet módosításáról szóló 2/1998. (II.1.) sz. rendelete.

52. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a gépjármű adó mértékéről szóló 11/1995. (XII.18.) KT. rendeletet módosító 12/1997. (XII.8.) KT. rendelet módosításáról szóló 4/1998. (II.1.) sz. rendelete.

53. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a község szabályozási tervéhez készült szabályozási előírásokat módosító 14/1997. (XII.17.) sz. rendelet módosításáról szóló 5/1998. (II.1.) sz. rendelete.

54. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 6/1998. (II.16.) sz. rendelete.

55. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az 1997. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/1998. (III.16.) sz. rendelete.

56. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Köztisztaságról szóló 13/1996. (IX.23.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/1998. (IV.27.) sz. rendelete.

57. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/1993. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 11/1998. (IV.27.) sz. rendelete.

58. § Hatályát veszti a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/1998. (VII.6.) sz. Önkormányzati rendelet.

59. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az önkormányzat 1998. évi költségvetését megállapító 6/1998. (II.16.) sz. rendelet módosításáról szóló 14/1998. (VIII.10.) sz. rendelete.

60. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezőőri szolgálatról szóló 13/1998. (VII.6.) KT. sz. rendelet módosításáról szóló 16/1998. (XI.30.) sz. rendelete.

61. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló többször módosított 3/1992. (III.1.) sz. KT. r. módosításáról szóló 17/1998. (XII.13.) sz. Önkormányzati Rendelet.

62. § Hatályát veszti a gépjármű adó mértékéről szóló többször módosított 11/1995. (XII.18.) KT. rendelet módosításáról szóló 18/1998. (XII.13.) sz. Önkormányzati rendelet.

63. § Hatályát veszti a Bölcske Község tulajdonában lévő közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló többször módosított 2/1994. (II.5.) sz. rendelet módosításáról szóló 19/1998. (XII.13.) sz. Önkormányzati Rendelet.

64. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az önkormányzat 1998. évi költségvetését megállapító 6/1998. (II.16.) sz. rendelet módosításáról szóló 2/1999. (II.01.) sz. rendelete.

65. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 3/1999. (II.15.) sz. rendelete.

66. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az 1998. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/1999. (III.29.) sz. rendelete.

67. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/1993. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 5/1999. (III.29.) sz. rendelete.

68. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/1999. (VI.21.) sz. rendelete.

69. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1995. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 8/1999. (VIII.29.) sz. rendelete.

70. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a Helyi iparűzési adóról szóló 1/1999. (II.1.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 11/1999. (XI.29.) sz. Önkormányzati Rendelete.

71. § Hatályát veszti a helyi autóbuszközlekedés díjáról szóló 12/1999. (XI.31.) KT. rendelet.

72. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a Bölcske Község tulajdonában lévő közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról rendelkező többször módosított 2/1994. (II.5.) sz. rendelet módosításáról szóló 13/1999. (XII.30.) sz. Önkormányzati rendelete.

73. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az 5/1998. (II.1.) sz. a község szabályozási tervéhez készült szabályozási előírások módosításáról szóló 14/1999. (XII.30.) sz. rendelete

74. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított 13/1996. (IX.23.) sz-ú a köztisztaságról szóló rendelet módosításáról szóló 2/2000. (II.4.) sz. rendelete

75. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 14/1997. (IX.23.) sz. rendelet módosításáról szóló 3/2000. (II.14.) sz. rendelete.

76. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (III.14.) sz. rendelete.

77. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/1993. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 8/2000. (III.14.) sz. rendelete.

78. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 10/2000. (III.14.) sz. rendelete.

79. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az 5/1994. (II.12.) sz. a község szabályozási tervéhez készült szabályozási előírások módosításáról szóló 11/2000. (III.14.) sz. rendelete.

80. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2000. (IV.10.) sz. rendelete.

81. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az 1999. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 13/2000. (IV.10.) sz. rendelete

82. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2000. költségvetésének módosításáról szóló 17/2000. (XI.13.) sz. rendelete.

83. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 1/1999. (II.1.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 19/2000. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelete.

84. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2000. (II.14.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 20/2000. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelete.

85. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001. (III.13.) sz. rendelete.

86. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/1993. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 5/2001. (III.13.) sz. rendelete.

87. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről a 17/2000. (XI.13.) sz. módosító rendeletével egységes szerkezetben című 6/2001. (IV.15.) sz. rendelete.

88. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a 2000. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyására szóló 7/2001. (IV.12.) sz. rendelete.

89. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az 5/1994. (II.12.) sz. a Község Szabályozási Tervéhez készült Szabályozási Előírásokról szóló KT. rendelet módosításáról szóló 10/2001. (VIII.5.) KT. sz. rendelete.

90. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2001. költségvetésének módosításáról szóló 11/2001. (X.4.) sz. rendelete.

91. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2001. költségvetésének módosításáról szóló 17/2001. (XI.30.) sz. rendelete.

92. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestületének a gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló 9/2000. (III.14.) sz. rendelet módosításáról szóló 1/2002. (II.17.) sz. rendelete.

93. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 2/2002. (III.3.) sz. rendelete.

94. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/1993. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 3/2002. (III.3.) sz. rendelete.

95. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2001. költségvetésének módosításáról szóló 6/2002. (IV.2.) sz. rendelete.

96. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselőtestületének a 2001. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2002. (IV.2.) sz. rendelete.

97. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2001. (XI.16.) KT. rendelet módosításáról szóló 8/2002. (VI.10.) sz. Rendelete.

98. § Hatályát veszti a Község Szabályozási Tervének módosításáról szóló 9/2002. (VIII.12.) sz. Rendelet.

99. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2002. költségvetésének módosításáról szóló 10/2002. (IX.22.) sz. rendelete.

100. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 12/2002. (XI.17.) sz. rendelete.

101. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 22/2000. (XII.24.) KT. Rendelet megállapításáról szóló 13/2002. (XI.18.) KT. Rendelete.

102. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a Bölcske Község tulajdonában lévő közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról rendelkező többször módosított 2/1994. (II.5.) sz. rendelet módosításáról szóló 14/2002. (XI.17.) sz. Önkormányzati rendelete.

103. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 1/1999. (II.1.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 18/2002. (XII.15.) sz. Önkormányzati rendelete.

104. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a Bölcske Község tulajdonában lévő közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról rendelkező többször módosított 2/1994. (II.5.) sz. rendelet módosításáról szóló 1/2003. (I.19.) sz. Önkormányzati rendelete.

105. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2001. (XI.16.) sz. rendelet módosításáról szóló 2/2003. (I.19.) sz. rendelete.

106. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló 9/2000. (III.14.) sz. rendelet módosításáról szóló 5/2003. (II.23.) sz. rendelete.

107. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2000. (II.14.) KT. rendelet módosításáról szóló 6/2003. (II.20.) sz. Önkormányzati rendelete.

108. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003. (III.8.) sz. rendelete.

109. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló 9/2000. (III.14.) sz. rendelet módosításáról szóló 8/2003. (III.22.) sz. rendelete.

110. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/1993. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/2003. (III.22.) sz. rendelete.

111. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2002. költségvetésének módosításáról szóló 10/2003. (IV.20.) sz. rendelete.

112. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a 2002. évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 11/2003. (IV.20.) sz. rendelete.

113. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1995. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 12/2003. (IV.20.) KT. sz. rendelete.

114. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 13/2003. (IV.20.) sz. rendelete.

115. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezőőri szolgálatról szóló 13/1998. (VII.6.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2003. (VI.22.) sz. rendelete.

116. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2003. (IX.14.) sz. rendelete.

117. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2003. évi Költségvetésének módosításáról szóló 17/2003. (IX.14.) sz. rendelete.

118. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2000. (II.14.) KT. rendelet módosításáról szóló 19/2003. (XII.1.) sz. Önkormányzati rendelete.

119. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 22/2000. (XII.24.) KT. sz. rendelet módosításáról szóló 20/2003. (XII.1.) KT. rendelete.

120. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi építési szabályzatról szóló 21/2003. (XII.21.) rendelete.

121. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 22/2003. (XII.21.) sz. rendelete.

122. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2001. (XI.16.) KT rendelet módosításáról szóló 1/2004. (I.25.) sz. rendelete.

123. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 4/2004. (II.15.) sz. rendelete.

124. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2004. (III.1.) sz. rendelete.

125. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III.1.) sz. rendelete.

126. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 10/2004. (III.28.) sz. rendelete.

127. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2004. (IV.26.) rendelete.

128. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2004. (IV.26.) sz. rendelete.

129. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 13/2004. (VII.29.) számú önkormányzati rendelete.

130. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2003. (XII.21.) rendelet módosításáról szóló 14/2004. (VII.29.) önkormányzati rendelete.

131. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2004. (IX.12.) sz. rendelete.

132. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 16/2004. (IX.12.) sz. rendelete.

133. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/1993. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról szóló 19/2004. (IX.12.) sz. rendelete.

134. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2001. (XI.16.) KT rendelet módosításáról szóló 20/2004. (IX.12.) rendelete.

135. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2004. évi Költségvetésének módosításáról szóló 1/2005. (III.6.) sz. rendelete.

136. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2001. (XI.16.) KT. rendelet módosításáról szóló 4/2005. (III.6.) rendelete.

137. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 5/2005. (III.6.) sz. rendelete.

138. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2005. (III.6.) sz. rendelete.

139. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 7/2005. (III.6.) sz. rendelete.

140. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2005. (V.1.) sz. rendelete.

141. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) KT. rendelet módosításáról szóló 9/2005. (V.1.) rendelete.

142. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 7/2005. (III.6.) számú rendeletének módosításáról szóló 10/2005. (V.13.) számú rendelete.

143. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2005. évi Költségvetésének módosításáról szóló 11/2005. (IX.11.) rendelete.

144. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 14/2005. (X.20.) rendelete.

145. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) KT. számú rendelet módosításáról szóló 17/2005. (XII.22.) rendelete.

146. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.18.) sz. rendelete.

147. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2005. (III.6.) rendelet módosításáról szóló 7/2006. (II.18.) rendelete.

148. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) rendelet módosításáról szóló 8/2006. (II.18.) rendelete.

149. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2005. évi Költségvetésének módosításáról szóló 10/2006. (IV.30.) sz. rendelete.

150. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 11/2006. (IV.30.) sz. rendelete.

151. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) rendelet módosításáról szóló 12/2006. (IV.30.) rendelete.

152. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2003. (XII.21.) rendelet módosításáról 14/2006. (V.21.) rendelete.

153. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2006. (IX.10.) sz. rendelete.

154. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2005. (III.6.) rendelet módosításáról szóló 17/2006. (IX.10.) rendelete.

155. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.18.) sz. rendelet módosításáról szóló 19/2006. (XII.17.) sz. rendelete.

156. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2005. (III.6.) rendelet módosításáról szóló 21/2006. (XII.17.) rendelete.

157. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) KT. számú rendelet módosításáról szóló 1/2007. (II.18.) rendelete.

158. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II.18.) sz. rendelete.

159. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997. (V.26.) rendelet módosításáról szóló 8/2007. (II.18.) rendelete.

160. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2005. (III.6.) rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II.18.) rendelete.

161. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2006. költségvetéséről szóló 3/2006. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 11/2007. (IV.29.) sz. rendelete.

162. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2007. (IV.29.) sz. rendelete.

163. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2007. költségvetéséről szóló 4/2007. (II.18.) sz. rendelete módosításáról szóló 13/2007. (IV.29.) sz. rendelete.

164. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2005. (III.6.) rendelet módosításáról szóló 14/2007. (VI.3.) rendelete.

165. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2007. költségvetéséről szóló 4/2007. (II.18.) sz. rendelete módosításáról szóló 15/2007. (IX.9.) sz. rendelete.

166. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II.18.) sz. rendelete módosításáról szóló 18/2007. (XII.2.) sz. rendelete.

167. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezőőri szolgálatról szóló 2/2007. (II.18.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 19/2007. (XII.2.) sz. rendelete.

168. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.17.) sz. rendelete.

169. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az állattartásról szóló 14/1997. (IX.23.) KT rendelet módosításáról szóló 5/2008. (III.30.) rendelete.

170. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2008. (IV.27.) sz. rendelete.

171. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2007. költségvetéséről szóló 4/2007. (II.18.) sz. rendelete módosításáról szóló 8/2008. (IV.27.) sz. rendelete.

172. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2008. költségvetéséről szóló 2/2008. (II.17.) sz rendelete módosításáról szóló 12/2008. (VI.1.) sz. rendelete.

173. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2008. költségvetéséről szóló 2/2008. (II.17.) sz. Rendelet módosításáról szóló 13/2008. (II.17.) sz rendelete.

174. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2008. költségvetéséről szóló 2/2008. (II.17.) sz rendelete módosításáról szóló 15/2008. (X.9.) sz. rendelete.

175. § Hatályát veszti az önkormányzat 2008. költségvetéséről szóló 2/2008. (II.17.) rendelete módosításáról szóló 16/2008. (XI.30.) sz. rendelet.

176. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004.(III.1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 1/2009. (II.1.) rendelete.

177. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.15.) sz. rendelete.

178. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2009. (II.15.) sz. rendelete módosításáról szóló 9/2009. (III.10.) sz. rendelete.

179. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2001. (XI.16.) Kt.r. módosításáról szóló 10/2009. (III.1.) rendelete.

180. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2008. költségvetéséről szóló 2/2008. (II.17.) sz. rendelete módosításáról szóló 11/2009. (IV.26.) sz. rendelete.

181. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2009. (IV.26.) sz. rendelete.

182. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2008. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 13/2009. (V.31.) rendelete.

183. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. költségvetéséről szóló 2/2009. (II.15.) sz. rendelete módosításáról szóló 14/2009. (V.31.) sz. rendelete.

184. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2001. (XI.16.) Kt rendelet módosításáról szóló 15/2009. (V.31.) rendelete.

185. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. költségvetéséről szóló 2/2009. (II.15.) sz. rendelete módosításáról szóló 16/2009. (VII.12.) sz. rendelete.

186. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 18/2009. (VII.12.) rendelete.

187. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. költségvetéséről szóló 2/2009. (II.15) sz. rendelete módosításáról szóló 19/2009. (IX.6.) sz. rendelete.

188. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. költségvetéséről szóló 2/2009. (II.15.) sz. rendelete módosításáról szóló 25/2009. (X.29.) sz. rendelete.

189. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.14.) sz. rendelete.

190. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 2/2010. (III.19.) rendelete.

191. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2008. (II.7.) sz. rendelet módosításáról szóló 3/2010. (III.19.) rendelet.

192. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.15.) sz. rendelete módosításáról szóló 4/2010. (IV.25.) sz. rendelete.

193. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2010. (IV.25.) sz. rendelete.

194. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.14.) sz. Rendelet módosításáról szóló 8/2010. (IX.5.) rendelet.

195. § Hatályát veszti az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010. (II.14.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/2010. (X.3.) rendelet.

196. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (IV.29.) Kt. rendelet módosításáról szóló 10/2010. (X.14.) rendelete.

197. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 1/2010. (II.14.) sz. rendelete módosításáról szóló 11/2010. (XI.25.) rendelete.

198. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 1/2010. (II.14.) sz. rendelete módosításáról szóló 12/2010. (XII.12.) rendelete.

199. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bölcske Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.13.) rendelete.

200. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2011. (II.13.) Rendelete.

201. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. költségvetéséről szóló 1/2010. (II.14.) rendelete módosításáról szóló 5/2011. (IV.24.) rendelete.

202. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 6/2011. (IV.24.) rendelete.

203. § Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2011. (IV.24.) rendelet.

204. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bölcske Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.13.) rendelete módosításáról szóló 8/2011. (V.8.) rendelete.

205. § Hatályát veszti Bölcske Községi Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2001. (XI.16.) KT rendelet módosításáról szóló 9/2011. (V.8.) rendelete.

206. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2008. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 11/2011. (V.29.) KT. Rendelet.

207. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.13.) rendelete módosításáról szóló 12/2011. (IX.4.) rendelet.

208. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.13.) Rendelet módosításáról szóló 14/2011. (XI.13.) rendelet.

209. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.19) önkormányzati rendelete.

210. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2012. (II.20.) rendelete.

211. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2012. (II.19.) önkormányzati rendelete.

212. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bölcske Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.13.) rendelete módosításáról szóló 5/2012. (IV.29.) rendelete.

213. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 6/2012. (IV.29.) önkormányzati rendelete.

214. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2008. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 7/2012. (IV.29.) rendelete.

215. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2012. (V.27.) önkormányzati rendelete.

216. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az állattartásról szóló 14/1997. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2012. (V.27.) önkormányzati rendelete.

217. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2012. (VIII.12.) rendelete.

218. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bölcske Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.19.) rendelete módosításáról szóló 14/2012. (IX.9.) rendelete.

219. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bölcske Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.19.) rendelete módosításáról szóló 15/2012. (XI.18.) rendelete.

220. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának az állattartásról szóló 14/1997. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelete.

221. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzatának a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelete.

222. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2001. (XI.16.) KT rendelet módosításáról szóló 1/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete.

223. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete.

224. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete.

225. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2013. (III.17.) önkormányzati rendelete.

226. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2008. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 9/2013. (III.30.) rendelete.

227. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bölcske Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.19.) rendelete módosításáról szóló 10/2013. (IV.30.) rendelete.

228. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete.

229. § Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete.

230. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet.

231. § Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet.

232. § Hatályát veszti a Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.19.) rendelete módosításáról szóló 16/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet.

233. § Hatályát veszti a Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.19.) rendelete módosításáról szóló 19/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet.

234. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet.

235. § Hatályát veszti a személyes gondoskodásról szóló 5/2014.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet.

236. § Hatályát veszti a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet.

237. § Hatályát veszti Bölcske Község Képviselő-testületének a közutak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról szóló 18/2013.(X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet.

238. § Hatályát veszti a Bölcske Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

239. § Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2004.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendelet.

240. § Ez a rendelet 2022. június 10-én lép hatályba, és 2022. június 12-én hatályát veszti.