Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2015. 04. 30

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.