Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erdőkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


A helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.


2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.