Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 02

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakat a következő összegekben határozza meg:

1. Bölcsőde:

1.1. ellátottak: 420.- Ft

1.2. A bölcsőde térítési díj áfa-alanyi mentes szolgáltatáshoz kapcsolódik.

2. Óvoda:

2.1. - ellátottak (tízórai, ebéd, uzsonna) 386.-Ft + áfa

2.1.1. ebből: tízórai: 100.-Ft + áfa

2.1.2. ebéd: 203.-Ft + áfa

2.1.3. uzsonna: 83.- Ft -+ áfa

2.2. Az Óvoda térítési díjai az áfát nem tartalmazzák.

3. Iskola:

3.1. -ellátottak napközi ( tízórai, ebéd, uzsonna) 460.-Ft + áfa

3.1.1. -ebből: tízórai 127.-Ft + áfa

3.1.2. ebéd: 233.-Ft + áfa

3.1.3. uzsonna: 100.-+ áfa

3.2. Az Iskola térítési díjai az áfát nem tartalmazzák.