Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelete

Erdőkövesd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 04

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:


1.§

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását:

            a) 628.856.352,- Ft bevétellel

            b) 533.809.372,- Ft kiadással

            c)   95.046.980,- Ft pénzmaradvánnyal

állapítja meg.                                                              

                                              

2.§

Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3.§

Az önkormányzat 2019. évi bevételeit a 2. melléklet, 2019. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.


4.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

                                                                      

5.§

Az önkormányzat 2019. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.


6. §

Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.


7.§

Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.


8.§

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat változásait a 8. melléklet tartalmazza


9. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Mellékletek