Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Zsámbok Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 - 2022. 05. 31

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Zsámbok Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a címrend szerinti önkormányzati költségvetési szervekre.

(2) Zsámbok Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) bevétele: 730.246.219 forint

b) kiadása: 570.845.845 forint

(2) ) Az (1) bekezdésében megállapított 730.246.219 forint bevétel és 570.845.845 forint kiadás mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat a beruházási, felújítási célú kiadások teljesítését 275.419.084 Ft összegben, a 4. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben elfogadja.

4. § Az önkormányzat értékpapír és részesedés állományát az 5. melléklet szerint elfogadja.

5. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 159.400.374 Ft összegű maradványát elfogadja, melyből 39.625.783 Ft szabad felhasználású maradvány felhasználásának jogcímeit a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradványt működési és felhalmozási célú kötelezettség terheli.

6. § Az Önkormányzata a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint elfogadja.

7. § Az Önkormányzat a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolását a 8. melléklet szerint elfogadja.

8. § Az Önkormányzat a 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint elfogadja.

9. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az Önkormányzat a 2021. évi eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint elfogadja.

11. § Az önkormányzat az összevont mérlegfőösszeget a 12. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 2.220.443.171 Ft-ban elfogadja.

12. § Az önkormányzat a foglalkoztatotti létszámot a 13. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 14. melléklet szerint elfogadja.

14. § Az Önkormányzat valamint a költségvetési szervek kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 15–18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

15. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete.

16. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.