Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 4/2019.(V.14.) önkormányzati rendelete

Erdőkövesd Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 15 - 2019. 05. 16

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.


Az Ör. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Erdőkövesd Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi főösszegét                                 628 158 587 Ft -ban

Kiadási főösszegét                                  628 158 587 Ft-ban

18 516 719 Ft halmozódással (finanszírozási bevétellel és kiadással) állapítja meg.

  1. §.

Az Ör. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

  1. Bevételek forrásonként:

Intézményi működési bevétel:                                    2 152 706 Ft

Sajátos működési bevétel:                                          7 760 586 Ft

Önkormányzatok költségvetési támogatása:              48 454 967 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz:                            464 481 382 Ft

Felhalmozási bevételek:                                            47 421 423 Ft

Finanszírozási bevételek                                            39 299 994 Ft


  1. Az Önkormányzat kiadásai:


Önkormányzatok működési kiadásai:307 015 173 Ft


Személyi jellegű kiadások:83 927 907 Ft


Munkaadókat terhelő járulékok:5 497 767 Ft


Dologi jellegű kiadások: 43 348 130 Ft


Ellátottak pénzbeli juttatásai:3 530 432 Ft


Működési célú átadott pe.:9 539 185 Ft


Felhalmozási kiadások: 30 776 131 Ft


Elvonások, befizetése0 Ft


Finanszírozási kiadások: 30 776 131  Ft​


3.§.

Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép


4.§

Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép


5. §.


Záró rendelkezések


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek