Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 5/2019.(V.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 14

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§.


A rendelet hatályaz az önkormányzatra, valamint az intézményeire terjed ki. Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését (az Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvodával együtt) az alábbiak szerint fogadja el:Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Teljesítés alakulása %-ban

Kiadási fő összeg Önkormányzat

111 786 789 Ft

628 158 587 Ft

141 534 465 Ft

23%

Bevételi fő összeg Önkormányzat

111 786 789 Ft

628 158 587 Ft

   626 433 860 Ft

99%

3.§.


(1) Az önkormányzat (Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda nélkül) 2018. évi költségvetés bevételeit, kiadásait, eredeti és módosított előirányzatait, valamint a teljesítési adatokat az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2018 évi költségvetési maradványát 484 783 506 Ft-ban állapítja meg, melyet a 2. számú melléklet tartalmazza, valamint a képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a keletkezett maradványról szükség szerint rendelkezzen.

(3) Az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét 23 főben állapítja meg, melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

(4) Az önkormányzat mérlegét az 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségét, és a normatív felhasználás alapján a többletbevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonát a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések


4.§.


Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Mellékletek