Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 8/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelem szabályairól szóló

Hatályos: 2019. 11. 14

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

Az Ör. 18. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


Az avar és kerti hulladék égetése az alábbi napokon engedélyezett: hétfőn és szerdán 8-17 óra között, kivéve ünnepnapokon, valamint szeles, párás, ködös és esős időben.


2. §

 (1) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.