Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 1/2013.(I.30.) és az azt módosító 14/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 10. 01


Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Hatályát veszti Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete.


2.§ Hatályát veszti Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete.

3.§ Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.


Farád, 2016-09-21


Szalai Zoltán                                                                                     Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                     jegyző