Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a zajt keltő eszközök használatáról

Hatályos: 2020. 11. 25

Erdőkövesd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Erdőkövesd község belterületén a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységére terjed ki.

2. §

(1) Az ingatlanon zajhatással járó kertművelési, kertépítési, valamint kertfenntartási tevékenység, különösen fűnyírás, motoros fűkasza, kapálógép, motorfűrész használata, kerti traktor üzemeltetése:

a) hétköznapokon 19 órától reggel 7 óráig,

b) szombaton 13 órától,

c) vasárnap és munkaszüneti napon egyáltalán nem végezhető.

(2) Az ingatlanon zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési, építési munka, hobbi tevékenység (pl. anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép, betonkeverő használata stb.):

a) hétköznapokon 19 órától reggel 7 óráig,

b) szombaton 13 órától,

c) vasárnap és munkaszüneti napon egyáltalán nem végezhető.

(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás alól kivételt képez az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás céljából történő munkavégzés.


3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 11/2002. (IX.2) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti.