Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a leltározás gyakoriságáról

Hatályos: 2007. 01. 01 - 2018. 09. 17

A Képviselő-testület a 249/2000. évi (XII.24.) kormányrendelet 36. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület elrendeli, hogy mivel helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek esetében a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött a leltározást elegendő két évenként végrehajtani a Leltározási Szabályzatban foglaltak szerint.

2. § A rendelet 2007. január 1-jével lép hatályba.