Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 33/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 25- 2022. 07. 10

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 33/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.25.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 31/2017. (VII.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében 41. § (2) és a 42. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, közlekedési hatósági, örökségvédelmi, ingatlanügyi, földügyi igazgatási és erdészeti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal, közlekedési, népegészségügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Vasúti Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Heves Megyei Önkormányzat, Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat, Visonta Községi Önkormányzat, Abasár Községi Önkormányzat, Pálosvörösmart Községi Önkormányzat, Markaz Községi Önkormányzat, Parád Nagyközség Önkormányzata, Parádsasvár Községi Önkormányzat, Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Nagyréde Nagyközség Önkormányzata, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (2) és 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 33/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 44. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A „Vt/Vk-17” építési övezetben

a) a 300 m2 telekméret alatti kisméretű telkek maximális beépítése 100%-ig növelhető, a minimális zöldfelületi fedettség mértéke 0%-ig csökkenthető, amennyiben az ingatlan tulajdonosa vállalja az önkormányzat által meghatározott helyszínen (közterületen a városközpontban) – „a fásszárú növények védelméről” szóló 28/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet fapótlásra, fatelepítésre vonatkozó szabályainak megfelelően – legalább 5 db lombos fa ültetésének a költségét. Az erről szóló megállapodást az építési vagy fennmaradási engedély-kérelemhez kell csatolni,

b) a hátsókert minimális mélységének mértéke 0 méter lehet amennyiben ezt más jogszabályi előírások lehetővé teszik.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Építési övezetek beépítési paraméterei

1. Nagyvárosias lakóterületek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Ln-1

K

50

600

20

K

Teljes

4

Ln-2

Sz

40

600

20

14,0

Teljes

5

Ln-3

K

50

1000

20

12,5

Teljes

6

Ln-4

K

80

K

10

K

Teljes

7

Ln-5

Sz

40

600

20

10,5

Teljes

8

Ln-6

Sz

60

800

10

10,5

Teljes

9

Ln-7

Sz

60

800

10

12,5

Teljes

10

Ln-8

K

75

550

10

K

Teljes

11

Ln/Dk-1

Sz

30

2000

30

16,5

Teljes

12

Ln/Dk-2

K

40

K

30

K

Teljes

13

Ln/Dk-3

Sz

40

500

20

12,5

Teljes

14

Ln/Dk-4

Sz

40

1000

30

10,5

Teljes

15

Ln/Dk-5

K

80

K

10

K

Teljes

16

Ln/Dk-6

K

80

800

10

K

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

2. Kisvárosias lakóterületek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Lk-1

Z

40

600

20

5,0

Teljes

4

Lk-2

Z

50

500

25

5,5

Teljes

5

Lk-3

Sz

30

1000

20

9,0

Teljes

6

Lk-4

I

40

K

25

K

Teljes

7

Lk-5

Sz

25

500

60

6,0

Teljes

8

Lk-6

K

50

K

20

K

Teljes

9

Lk-7

Z

40

600

30

5,0

Teljes

10

Lk-8

Sz

30

550

40

K

Teljes

11

Lk-9

K

45

K

30

K

Teljes

12

Lk-10

K

50

K

25

K

Teljes

13

Lk-11

K

40

500

40

K

Teljes

14

Lk-12

O

30

K

40

K

Teljes

15

Lk-13

Z

40

500

30

6,0

Teljes

16

Lk-14

Z

50

350

40

5,5

Teljes

17

Lk-15

Cs

40

K

25

K

Teljes

18

Lk-16

O

40

300

20

4,5

Teljes

19

Lk-17

O

40

300

20

5,0

Teljes

20

Lk-18

Z

40

800

20

10,5

Teljes

21

Lk-19

O

40

300

30

4,5

Teljes

22

Lk-20

K

40

400

40

7,5

Teljes

23

Lk-21

Z

40

300

35

K

Teljes

24

Lk-22

K

50

K

30

K

Teljes

25

Lk-23

K

50

K

35

K

Teljes

26

Lk-24

K

60

K

20

K

Teljes

27

Lk-25

K

40

300

30

5,0

Teljes

28

Lk-26

K

50

800

30

K

Teljes

29

Lk-27

Z

40

900

20

12,5

Teljes

30

Lk-28

K

50

550

30

K

Teljes

31

Lk-29

K

40

350

20

4,5

Teljes

32

Lk-30

O

40

600

40

4,5

Teljes

33

Lk-31

I

40

300

35

K

Teljes

34

Lk-32

K

40

450

40

7,5

Teljes

35

Lk-33

Z

K

150

10

K

Teljes

36

Lk-34

O

60

300

20

5,0

Teljes

37

Lk-35

K

40

450

25

K

Teljes

38

Lk-36

Z

40

300

30

5,0

Teljes

39

Lk-37

Z

50

240

20

5,0

Teljes

40

Lk-38

K

40

500

30

K

Teljes

41

Lk-39

Z

40

550

30

4,5

Részleges

42

Lk-40

Z

60

300

20

8,0

Teljes

43

Lk-41

K

40

K

40

K

Teljes

44

Lk-42

Cs

40

300

30

5,0

Teljes

45

Lk-43

Z

40

300

20

4,5

Teljes

46

Lk-44

K

40

300

35

K

Teljes

47

Lk-45

K

40

700

40

K

Teljes

48

Lk-46

Z

60

1000

30

K

Teljes

49

Lk-47

K

30

K

40

K

Teljes

50

Lk-48

Z

60

550

30

7,5

Teljes

51

Lk-49

Z

60

1000

25

10,5

Teljes

52

Lk-50

Sz

30

800

40

6,0

Teljes

53

Lk-51

Cs

40

400

30

6,0

Teljes

54

Lk-52

I

30

500

40

6,0

Teljes

55

Lk/Dk-1

Cs

60

K

20

K

Teljes

56

Lk/Dk-2

Cs

40

300

30

5,0

Teljes

57

Lk/Dk-3

Sz

30

1000

30

10,5

Teljes

58

Lk/Dk-4

I

30

K

40

K

Teljes

59

Lk/Ék-1

Sz

30

800

30

9,0

Teljes

60

Lk/Ék-2

Cs

60

150

20

4,5

Teljes

61

Lk/Ék-3

O

30

700

50

4,5

Teljes

62

Lk/Ék-4

O

40

600

50

5,0

Teljes

63

Lk/S-1

K

45

K

30

K

Teljes

64

Lk/Vk-1

Z

60

700

30

K

Teljes

65

Lk/Vk-2

Z

60

300

20

8,0

Teljes

66

Lk/Vk-3

Z

60

300

20

7,5

Teljes

67

Lk/Vk-4

Z

40

600

20

K

Teljes

68

Lk/Vk-5

Z

80

250

10

11,0

Teljes

69

Lk/Vk-6

Z

60

600

20

K

Teljes

70

Lk/Vk-7

Z

60

300

20

K

Teljes

71

Lk/Vk-8

Z

60

200

20

5,0

Teljes

72

Lk/Vk-9

I

60

300

20

8,5

Teljes

73

Lk/Vk-10

Z

40

300

30

5,0

Teljes

74

Lk/Vk-11

Z

60

300

20

6,0

Teljes

75

Lk/Vk-12

Z

40

600

30

5,0

Teljes

76

Lk/Vk-13

Sz

K

700

20

K

Teljes

77

Lk/Vk-14

K

40

300

30

5,0

Teljes

78

Lk/Vk-15

I

40

300

30

5,0

Teljes

79

Lk/Vk-16

Z

K

300

20

K

Teljes

80

Lk/Vk-17

Z

60

400

20

8,0

Teljes

81

Lk/Vk-18

Z

60

800

20

6,0

Teljes

82

Lk/Vk-19

Z

60

400

20

5,0

Teljes

83

Lk/Vk-20

Z

60

150

20

5,0

Teljes

84

Lk/Vk-21

Z

60

300

10

8,0

Teljes

85

Lk/Zs-1

Z

40

150

20

5,0

Teljes

86

Lk/Zs-2

Z

60

150

20

5,0

Teljes

87

Lk/Zs-3

Z

60

240

20

5,0

Teljes

88

Lk/Zs-4

Z

40

500

30

6,0

Teljes

89

Lk/Zs-5

Z

60

150

20

K

Teljes

90

Lk/Zs-6

Z

60

K

20

4,0

Teljes

91

Lk/Zs-7

Z

K

150

20

K

Teljes

92

Lk/Zs-8

Z

60

400

20

5,0

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, Z - zártsorú, I - ikres, Cs - csoportos, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

3. Kertvárosias lakóterületek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Lke-1

Sz

30

1000

50

4,5

Teljes

4

Lke-2

Z

30

500

50

4,5

Teljes

5

Lke-3

O

25

K

50

6,0

Teljes

6

Lke-4

Sz

30

700

50

5,0

Teljes

7

Lke-5

Sz

30

550

30

5,5

Teljes

8

Lke-6

Sz

25

800

50

6,0

Teljes

9

Lke-7

O

30

550

50

4,5

Teljes

10

Lke-8

I

30

450

50

4,5

Teljes

11

Lke-9

Z

30

600

50

6,0

Teljes

12

Lke-10

Sz

25

K

50

6,0

Teljes

13

Lke-11

Sz

30

700

50

4,5

Teljes

14

Lke-12

Sz

30

1000

50

5,0

Teljes

15

Lke-13

K

30

K

50

K

Teljes

16

Lke-14

K

30

500

50

K

Teljes

17

Lke-15

K

30

K

50

5,0

Teljes

18

Lke-16

Cs

30

450

50

4,5

Teljes

19

Lke-17

K

25

800

50

6,0

Teljes

20

Lke-18

O

30

K

50

K

Teljes

21

Lke-19

O

30

500

50

4,5

Teljes

22

Lke-20

O

30

K

50

4,5

Teljes

23

Lke-21

I

30

300

50

K

Teljes

24

Lke-22

Z

30

600

50

4,5

Teljes

25

Lke-23

O

25

800

50

6,0

Teljes

26

Lke-24

Cs

30

K

50

4,5

Teljes

27

Lke-25

O

30

550

50

5,5

Teljes

28

Lke-26

Sz

30

1000

50

6,0

Teljes

29

Lke-27

O

25

500

60

6,0

Teljes

30

Lke-28

Sz

25

500

60

6,0

Teljes

31

Lke-29

O

30

500

50

5,0

Teljes

32

Lke/Dk-1

K

30

K

50

5,0

Teljes

33

Lke/Dk-2

I

30

400

50

5,0

Teljes

34

Lke/Dk-3

K

30

400

50

5,0

Teljes

35

Lke/Ék-1

O

30

700

50

5,0

Teljes

36

Lke/Ék-2

Cs

30

500

50

4,5

Teljes

37

Lke/Ék-3

O

30

500

50

5,0

Teljes

38

Lke/Ék-4

Sz

30

500

50

5,0

Teljes

39

Lke/S-1

O

30

550

50

4,5

Teljes

40

Lke/S-2

K

30

K

50

K

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, Z - zártsorú, I - ikres, Cs - csoportos, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

4. Falusias lakóterületek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Lf-1

O

30

700

50

4,5

Teljes

4

Lf-2

O

30

800

50

4,5

Teljes

5

Lf-3

Z

30

800

50

4,5

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Z - zártsorú

5. Településközpont területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Vt-1

Sz

50

2000

30

K

Teljes

4

Vt-2

Sz

30

800

50

K

Teljes

5

Vt-3

Z

80

2500

10

10,5

Teljes

6

Vt-4

Sz

K

K

30

7,5

Teljes

7

Vt-5

Sz

40

1000

25

7,5

Teljes

8

Vt-6

Sz

40

1200

30

7,5

Teljes

9

Vt-7

Sz

30

2000

30

10,5

Teljes

10

Vt-8

Sz

40

K

40

K

Teljes

11

Vt-9

Sz

40

1000

30

7,5

Teljes

12

Vt-10

Sz

30

1000

30

10,5

Teljes

13

Vt-11

Sz

K

800

50

K

Teljes

14

Vt-12

Sz

40

1200

30

6,0

Teljes

15

Vt-13

Sz

40

K

40

6,0

Teljes

16

Vt-14

Sz

30

1200

40

10,5

Teljes

17

Vt-15

Z

40

600

30

7,5

Teljes

18

Vt-16

Z

35

1200

40

6,0

Teljes

19

Vt-17

Sz

80

K

10

K

Teljes

20

Vt-18

K

70

K

10

K

Teljes

21

Vt-19

Z

80

200

10

7,5

Teljes

22

Vt-20

Sz

40

600

25

4,5

Teljes

23

Vt-21

O

30

600

30

4,5

Teljes

24

Vt-22

Sz

K

K

25

6,0

Teljes

25

Vt-23

Sz

40

2000

40

10,5

Teljes

26

Vt-24

O

30

600

30

6,0

Teljes

27

Vt-25

Sz

30

800

30

5,5

Teljes

28

Vt-26

Sz

40

4000

30

7,5

Teljes

29

Vt-27

Sz

50

2000

30

9,0

Teljes

30

Vt-28

K

30

800

50

6,0

Teljes

31

Vt-29

K

80

K

10

K

Teljes

32

Vt-30

Z

50

K

25

K

Teljes

33

Vt-31

Sz

30

K

40

K

Teljes

34

Vt-32

Sz

30

K

40

6,0

Teljes

35

Vt-33

K

60

K

20

K

Teljes

36

Vt-34

Z

40

1200

30

7,5

Teljes

37

Vt-35

K

50

K

30

K

Teljes

38

Vt-36

Z

60

1200

40

10,5

Teljes

39

Vt-37

Sz

35

K

30

K

Teljes

40

Vt-38

Sz

50

K

30

K

Teljes

41

Vt-39

Z

50

K

40

K

Teljes

42

Vt-40

Z

60

1000

20

6,0

Teljes

43

Vt-41

Sz

25

800

50

K

Teljes

44

Vt-42

Sz

50

K

25

K

Teljes

45

Vt-43

Sz

40

K

30

K

Teljes

46

Vt-44

K

80

400

10

K

Teljes

47

Vt-45

Sz

50

1000

25

14,0

Teljes

48

Vt-46

Sz

45

600

25

4,5

Teljes

49

Vt-47

Z

60

K

20

7,5

Teljes

50

Vt-48

Sz

40

3500

10

10,0

Teljes

51

Vt-49

Sz

K

K

10

K

Teljes

52

Vt-50

Z

40

700

30

15,0

Teljes

53

Vt-51

Sz

50

1000

25

12,0

Teljes

54

Vt/Dk-1

K

45

K

30

4,5

Teljes

55

Vt/Dk-2

Sz

30

1000

30

10,5

Teljes

56

Vt/Dk-3

Sz

30

2000

30

10,5

Teljes

57

Vt/S-1

Sz

40

500

30

7,5

Teljes

58

Vt/T-1

Sz

30

3000

30

8,0

Teljes

59

Vt/Vk-1

Sz

60

4000

20

K

Teljes

60

Vt/Vk-2

Z

60

700

30

6,0

Teljes

61

Vt/Vk-3

Sz

80

K

10

K

Teljes

62

Vt/Vk-4

Z

80

K

10

8,0

Teljes

63

Vt/Vk-5

Z

75

K

10

K

Teljes

64

Vt/Vk-6

Z

80

150

10

8,0

Teljes

65

Vt/Vk-7

Z

80

1800

10

K

Teljes

66

Vt/Vk-8

Sz

60

K

10

K

Teljes

67

Vt/Vk-9

Sz

K

K

60

K

Teljes

68

Vt/Vk-10

Z

80

200

10

5,0

Teljes

69

Vt/Vk-11

Z

60

800

20

13,0

Teljes

70

Vt/Vk-12

Z

50

9000

30

K

Teljes

71

Vt/Vk-13

Sz

60

K

30

K

Teljes

72

Vt/Vk-14

Sz

40

2000

20

8,0

Teljes

73

Vt/Vk-15

Z

70

300

20

5,5

Teljes

74

Vt/Vk-16

Z

50

K

25

K

Teljes

75

Vt/Vk-17

Z

80***

300

10***

8,0

Teljes

76

Vt/Vk-18

Z

60

800

20

6,0

Teljes

77

Vt/Vk-19

Z

60

300

20

5,5

Teljes

78

Vt/Vk-20

Z

60

300

20

8,0

Teljes

79

Vt/Vk-21

Z

60

K

20

8,0

Teljes

80

Vt/Vk-22

Z

60

800

20

5,5

Teljes

81

Vt/Vk-23

Z

80

K

10

10,0

Teljes

82

Vt/Vk-24

Z

60

300

20

6,0

Teljes

83

Vt/Vk-25

Z

80

250

10

10,5

Teljes

84

Vt/Vk-26

Z

60

400

20

6,0

Teljes

85

Vt/Vk-27

Z

60

400

20

8,0

Teljes

86

Vt/Vk-28

Z

80

2500

10

12,0

Teljes

87

Vt/Vk-29

Sz

40

9000

30

K

Teljes

88

Vt/Vk-30

Z

60

K

10

K

Teljes

89

Vt/Vk-31

Z

75

150

10

5,0

Teljes

90

Vt/Vk-32

Z

80

K

10

K

Teljes

91

Vt/Vk-33

Z

80

K

10

5,5

Teljes

92

Vt/Vk-34

Z

60

K

20

11,0

Teljes

93

Vt/Vk-35

Z

60

200

20

5,0

Teljes

94

Vt/Vk-36

K

50

1500

25

K

Teljes

95

Vt/Vk-37

Z

80

K

10

13,0

Teljes

96

Vt/Vk-38

Sz

40

K

20

K

Teljes

97

Vt/Vk-39

Z

60

2500

20

K

Teljes

98

Vt/Zs-1

Z

60

300

20

8,0

Teljes

99

Vt/Zs-2

Z

75

150

10

5,0

Teljes

100

Vt/Zs-3

Z

60

400

20

8,0

Teljes

101

Vt/Zs-4

Z

60

200

20

5,0

Teljes

102

Vt/Zs-5

Z

60

300

20

6,0

Teljes

103

Vt/Zs-6

Z

80

200

10

5,0

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, Z - zártsorú, K - kialakult
** Rövidítés: K – kialakult
*** A Vt/Vk-17 építési övezetre vonatkozó eltérő szabályozást a 44. § (11) bekezdése tartalmazza, mely 2022. július 9. napján lép hatályba.

6. Kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Gksz-1

K

40

1000

30

7,5

Teljes

4

Gksz-2

Sz

30

1200

30

4,5

Teljes

5

Gksz-3

Sz

40

1500

30

K

Teljes

6

Gksz-4

Sz

40

2000

25

4,5

Teljes

7

Gksz-5

O

30

800

30

4,5

Teljes

8

Gksz-6

Sz

35

5000

30

K

Teljes

9

Gksz-7

Sz

40

5000

20

15,0

Teljes

10

Gksz-8

Sz

45

3000

20

15,0

Teljes

11

Gksz-9

Sz

30

10000

40

7,5

Teljes

12

Gksz-10

Z

45

1000

30

4,5

Teljes

13

Gksz-11

Sz

50

1000

20

K

Teljes

14

Gksz-12

Sz

40

1000

20

9,0

Teljes

15

Gksz-13

Sz

45

5000

20

15,0

Teljes

16

Gksz-14

Sz

45

5000

20

20,0

Teljes

17

Gksz-15

Sz

45

2000

30

7,5

Teljes

18

Gksz-16

Sz

35

2000

25

12,5

Teljes

19

Gksz-17

Sz

45

1500

25

12,5

Teljes

20

Gksz-18

Sz

40

10000

30

12,5

Teljes

21

Gksz-19

Sz

40

1500

30

9,0

Teljes

22

Gksz-20

Sz

35

2000

30

7,5

Teljes

23

Gksz-21

Sz

40

2000

25

7,5

Teljes

24

Gksz-22

Sz

40

2000

20

7,5

Teljes

25

Gksz-23

Sz

45

900

30

4,5

Teljes

26

Gksz-24

Sz

60

3000

20

12,0

Teljes

27

Gksz-25

Sz

30

1500

40

5,5

Teljes

28

Gksz-26

Sz

40

1500

20

12,0

Teljes

29

Gksz-27

Z

60

800

20

7,5

Teljes

30

Gksz-28

K

50

500

30

6,0

Teljes

31

Gksz-29

Sz

45

2000

20

9,0

Teljes

32

Gksz-30

Sz

40

5000

30

9,0

Teljes

33

Gksz-31

Sz

60

1000

20

K

Teljes

34

Gksz-32

K

60

500

20

10,0

Teljes

35

Gksz-33

Z

45

800

20

7,5

Teljes

36

Gksz-34

K

45

2000

20

9,0

Teljes

37

Gksz-35

Sz

45

1000

20

9,0

Teljes

38

Gksz-36

Sz

45

1000

25

9,0

Teljes

39

Gksz-37

K

40

K

30

K

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, Z - zártsorú, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

7. Ipari területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Gip-1

K

45

1000

25

25,0

Teljes

4

Gip-2

Sz

35

2000

30

15,0

Teljes

5

Gip-3

Sz

K

K

40

K

Teljes

6

Gip-4

Sz

30

5000

40

K

Teljes

7

Gip-5

Sz

30

3000

25

12,5

Teljes

8

Gip-6

Sz

50

1000

25

K

Teljes

9

Gip-7

Sz

30

2000

40

9,0

Teljes

10

Gip-8

K

50

1000

25

15,0

Teljes

11

Gip-9

Sz

40

20000

30

20,0

Teljes

12

Gip-10

Sz

35

3000

40

12,0

Teljes

13

Gip-11

Sz

50

1000

25

18,0

Teljes

14

Gip-12

K

45

1000

25

15,0

Teljes

15

Gip-13

Sz

50

2000

30

8,0

Teljes

16

Gip-14

Sz

40

20000

25

15,0

Teljes

17

Gip-15

Sz

50

2000

25

9,0

Teljes

18

Gip-16

Sz

30

K

40

K

Teljes

19

Gip-17

Sz

40

5000

25

15,0

Teljes

20

Gip-18

K

50

1000

25

9,0

Teljes

21

Gip-19

Sz

50

3000

25

12,0

Teljes

22

Gip-20

Sz

40

2000

25

15,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

8. Üdülőházas területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Üü-1

Sz

20

K

50

7,5

Teljes

4

Üü-2

Sz

20

K

50

K

Teljes

5

Üü-3

Sz

20

K

60

K

Teljes

6

Üü-4

Sz

25

K

50

K

Teljes

7

Üü-5

Sz

25

1000

50

7,5

Teljes

* Rövidítés: Sz - szabadonálló
** Rövidítés: K - kialakult

9. Hétvégiházas területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Üh-1

K

20

K

60

4,0

Teljes

4

Üh-2

Sz

20

800

60

5,0

Teljes

5

Üh-3

Sz

15

800

60

5,0

Teljes

6

Üh-4

K

20

800

60

5,0

Teljes

7

Üh-5

Sz

20

800

60

4,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

10. Különleges állatkert terület (K-ál)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-ál-1

K

40

1500

40

7,5

Teljes

* Rövidítések: K - kialakult

11. Különleges bevásárlóközpont terület (K-bk)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-bk-1

Sz

40

5000

40

9,0

Teljes

4

K-bk-2

Sz

40

20000

40

15,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló

12. Különleges egészségügyi terület (K-eü)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-eü-1

K

40

K

40

K

Teljes

4

K-eü-2

Sz

20

K

60

K

Teljes

5

K-eü-3

Sz

20

50000

50

K

Teljes

6

K-eü-4

Sz

40

K

40

18,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

13. Különleges garázs terület (K-g)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-g-1

Z

40

1000

40

3,0

Közművesítetlen

4

K-g-2

K

40

K

40

K

Közművesítetlen

* Rövidítések: Z – zártsorú, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

14. Különleges honvédelmi terület (K-hon)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-hon-1

K

40

K

40

K

Közművesítetlen

* Rövidítések: K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

15. Különleges idegenforgalmi terület (K-id)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-id-1

Sz

K

K

50

K

Teljes

4

K-id-2

Sz

35

300

40

7,5

Teljes

5

K-id-3

Sz

20

900

40

6,0

Részleges

* Rövidítések: Sz - szabadonálló
** Rövidítés: K - kialakult

16. Különleges közműterület (K-köz)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-köz-1

Sz

40

K

40

K

Hiányos

4

K-köz-2

Sz

30

K

50

K

Hiányos

5

K-köz-3

Sz

40

K

40

4,5

Hiányos

6

K-köz-4

Sz

K

K

40

K

Hiányos

* Rövidítések Sz - szabadonálló
** Rövidítés: K - kialakult

17. Különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-mü-1

O

25

1000

40

7,5

Teljes

4

K-mü-2

Sz

30

3000

30

7,5

Teljes

* Rövidítések: O – oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló

18. Különleges oktatási terület (K-ok)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-ok-1

Sz

30

2000

40

8,0

Teljes

4

K-ok-2

Sz

40

5000

40

K

Teljes

5

K-ok-3

Sz

40

K

40

8,0

Teljes

6

K-ok-4

K

40

K

40

K

Teljes

7

K-ok-5

Sz

40

2000

40

K

Teljes

8

K-ok/T-1

Sz

30

2000

40

13,5

Teljes

9

K-ok/T-2

Sz

30

2000

40

8,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

19. Különleges pince terület (K-pi)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-pi-1

K

20

K

40

4,5

Hiányos

* Rövidítések: K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

20. Különleges sportolási célú terület (K-sp)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-sp-1

Z

40

4000

40

10,5

Teljes

4

K-sp-2

Sz

30

K

30

7,5

Teljes

5

K-sp-3

Sz

10

K

40

24,0

Teljes

6

K-sp-4

Sz

25

720

40

4,5

Teljes

7

K-sp-5

K

30

K

40

10,5

Teljes

8

K-sp-6

Sz

40

5000

40

8,0

Teljes

9

K-sp-7

Sz

40

K

40

4,5

Teljes

10

K-sp-8

O

30

1500

40

6,0

Teljes

11

K-sp-9

Sz

40

1500

40

10,5

Teljes

12

K-sp/T-1

Sz

40

8000

40

15,0

Teljes

13

K-sp/T-2

Sz

30

5000

50

13,0

Teljes

14

K-sp/Vk-1

Sz

40

K

40

7,5

Teljes

* Rövidítések: Z - zártsorú, O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, K - kialakult
** Rövidítés: K - kialakult

21. Különleges strand terület (K-st)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-st-1

Sz

40

3000

40

9,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló

22. Különleges temető terület (K-t)

* Rövidítések: Sz - szabadonálló”

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-t-1

Sz

40

500

40

6,0

Hiányos”

2. melléklet

2. melléklet