Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 1 999 113 322 Ft

  Költségvetési bevétellel

187 837 835 Ft

  Finanszírozási bevétellel

 1 433 943 372 Ft

21 390 637 Ft

  Költségvetési kiadással

  Finanszírozási kiadással

 731 617 148 Ft

  helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2 ,6.3, 6.4.. és a 7.1, 7.2, 7,3, 7.4 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1-8.5.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31. napjával kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete.